Tranh Bản Đồ Thế Giới 3D Bằng gỗ – Cemen 3D Dán Tường

2.890.000 3.950.000 

Tranh bản đồ thế giới bằng gỗ 3D – Cemen 3D dán tường là sự phối trộn 4 màu sắc gỗ khác nhau là mẫu thiết kế không kén tường và màu sắc không gian lắp nhất,…